City

Karaktären och kvalitén i områden var vi lever och befinner oss påverkar vår livskvalitet.
Vårt sätt att använda platser och byggnader och vårt beteende i dessa medverkar till platskvalitén.
Designers, arkitekter och planerare har en viktig roll i skapandet, bevarandet eller förändringen av platser var vi lever, jobbar, leker, går, reser…

”Hållbar environmental design” betyder att projektera med speciell hänsyn till miljökvalitén, kulturella och sociala värden. Syftet är att medverka till hälsa, komfort och trygghet för nuvarande och nästa generationens invånare.

”Hållbar förnyelse” betyder att bygga om, renovera eller förnya, med respekt för det befintliga arkitekturen, hänsyn till miljökonsekvenserna och i samverkan med invånarna/brukarna.


Mer om “Hållbar förnyelse"

 

welcome

www.marinabotta.se