City

Idag är mitt stora intresse att kunna medverka i studier och projekt, som syftar till att förbättra områden och byggnader och att stödja en hållbar utveckling och större livskvalitet för alla.

Det innebär projekteringsförslag, forskning och utveckling, studier, råd och riktlinjer, eller bara ….tips med alternativ för att anpassa miljöer och byggnader till nya behov, och samtidigt förbättra deras  hållbarhet. Det finns inga standardsvar.

Varje projekt syftar att få fram de bästa lösningarna, med minst miljöpåverkan, beaktande frågor om energi effektivitet, vattenbesparing, avfall och återvinning. Även frågor om byggmaterial, biologisk mångfald och mikroklimat, brukarnas hälsa, komfort och trygghet betraktas. En särskild projekteringslag med tekniska konsulter och lokala experter skapas för varje projekt.

Andra intresseområden avser projekt i områden med kulturhistorisk värden, förnyelseprocesser med hänsyn till sociala problematiker, utveckling av miljöpolicy och strategier för miljöutbildning.

Planering, arkitektur, grafik och kommunikations projekt har genomförts med inriktning på olika tema. Några exempel refereras i de nästa sidorna.

 

ElGreenWasteWater

www.marinabotta.se