City
Informationsprojekt:
Organisation och utförande av arkitekturutställningar
Artiklar i olika böcker och tidskrifter i flera länder

Organisation av internationella konferenser
Föreläsningar och konferensdeltagande


AbitareProgettiProgrammeDoCoEuropolisOregon

 

GreenlifeGreenlife iicmostra


 

Svenska Ambassaden Nyhetsbrev mars 2010

 

Mostra Gio Ponti 2008

 

Gio Ponti Stockholm

 

Sila Officinalis 1, Cosenza 2012

 

Sila Officinalis 2, Cosenza 2012

 

www.marinabotta.se