City

Varje projekt utgör ett tillfälle för att förbättra befintliga byggnader/platser med hänsyn till konsekvenserna på miljön och människor.

Environmental design” börjar från en analys av projektets tekniska, ekologiska, sociala, psykologiska och kulturella aspekterna. Målet är att få fram lösningar var teknisk innovation och ekonomisk utveckling kan balanseras med traditionella tekniker, miljöskydd, estetiska värden och livskvalitet.

 


welcome

www.marinabotta.se