City

Jag började med Arkitekt examen vid Politecnico di Milano, Italien, sen ett diplom i Inredningsarkitektur vid Istituto Europeo, ett diplom i Grafisk design vid Brera Konstakademi i Milano, sen en Master of Science i Environmental Design vid MIT i Boston, USA och till slut en Doktor examen vid KTH i Stockholm.

Jag har forskat vid olika Arkitekturskolor i Milano, Oslo, Helsinki, Copenhagen, och i 25 år i Boom gruppen, på KTH, Stockholm. Jag har också varit forskarassisten på MIT, department of Environmental Design, gästforskare på University of Washington, department of Urban Design, i Seattle, USA och gästprofessor på Federal University of Minas Gerais, Brasil, department of Public Architecture.

I min konsultverksamhet har jag utfört olika projekt av miljöplanering, underhåll, ombyggnad och inredning, samt grafisk formgivning, information och kommunikation.

 

Mitt CV
Publikationslista

 


welcome

www.marinabotta.se